Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ochrana čistoty ovzduší
souhrnný název pro praktické a výzk. činnosti zabývající se studiem znečištění ovzduší a ochranou ovzduší před znečišťováním. Nevhodně se někdy zkracuje na pojem čistota ovzduší. Viz též hygiena ovzduší.
angl: air quality protection slov: ochrana čistoty ovzdušia něm: Reinhaltung der Luft f rus: защита чистоты атмосферы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: