Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ochrana čistoty ovzduší
souhrnný název pro praktické a výzk. činnosti zabývající se studiem znečištění ovzduší a ochranou ovzduší před znečišťováním. Nevhodně se někdy zkracuje na pojem čistota ovzduší. Viz též hygiena ovzduší.
angl: air quality protection; slov: ochrana čistoty ovzdušia; něm: Reinhaltung der Luft f; rus: защита чистоты атмосферы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: