Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kryometr
Termín se skládá z řec. κρύος [kryos] „mráz“ (z něhož podle některých teorií pochází i slovo krystal) a μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: cryometer; slov: kryometer; něm: Kryometer n; rus: криометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: