Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izoterma
čára spojující místa se stejnou teplotou, v meteorologii především teplotou vzduchu. Patří k nejužívanějším izoliniím zakreslovaným do klimatologických i synoptických map a vertikálních řezů atmosférou, v souřadnicových sítích aerologických diagramů. Na mapách relativní topografie plní úlohu izoterm relativní izohypsy. Viz též děj izotermický.
angl: isotherm slov: izoterma něm: Isotherme f rus: изотерма  1993-a2
podpořila:
spolupracují: