Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

číslo kódové
numerická, výjimečně alfanumerická hodnota sloužící k popisu významu met. veličiny, kterou nelze vyjádřit numerickou hodnotou ve stanovených jednotkách, např. typ stanice, typ přístrojového vybavení, stav a průběh počasí, druh oblaků. V tradičních alfanumerických kódech se kódová čísla používají i pro vyjádření hodnoty některých meteorologických prvků, pokud rozsah daného prvku nemůže být přímo uveden stanoveným počtem symbolických písmen. Význam kódových čísel pro daný met. prvek jedefinován v kódové tabulce, která může být společná pro různé meteorologické kódy.
angl: code figure slov: kódovacie číslo něm: Codeziffer f rus: цифра кода fr: chiffre de code m  1993-b3
podpořila:
spolupracují: