Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

evaporimetr
syn. výparoměr.
Termín se skládá ze slova evaporace a řec. μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: evaporimeter slov: evaporimeter něm: Evaporimeter n, Verdunstungsmesser m fr: évaporomètre m, évaporimètre m, atmidomètre m, atmomètre m rus: эвапориметр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: