Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

evaporimetr
syn. výparoměr.
Termín se skládá ze slova evaporace a řec. μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: evaporimeter; slov: evaporimeter; něm: Evaporimeter n, Verdunstungsmesser m; fr: évaporomètre m, évaporimètre m, atmidomètre m, atmomètre m; rus: эвапориметр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: