Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mezometeorologie
syn. mezosynoptická meteorologie – část meteorologie pojednávající o met. procesech a jevech mezosynoptického měřítka. K mezometeorologickým jevům patří např. konvektivní bouře, mezocyklony, tornáda, místní cirkulace aj. Viz též klasifikace meteorologických procesů podle Orlanskiho.
angl: mesometeorology slov: mezometeorológia něm: Mesometeorologie f rus: мезометеорология  1993-a3
podpořila:
spolupracují: