Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mezometeorologie
syn. mezosynoptická meteorologie, mezoměřítková meteorologie – část meteorologie pojednávající o met. procesech a jevech mezosynoptického měřítka. K mezometeorologickým jevům patří např. konvektivní bouře, mezosynoptické cyklony, tornáda, místní cirkulace aj. Viz též klasifikace meteorologických procesů podle Orlanskiho.
Termín se skládá z řec. μέσος [mesos] „střední, prostřední“ a slova meteorologie.
angl: mesometeorology; slov: mezometeorológia; něm: Mesometeorologie f; rus: мезометеорология  1993-a3
podpořila:
spolupracují: