Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

číslo Machovo
relativní číslo, vyjadřující poměr rychlosti proudění, resp. rychlosti letu v k rychlosti zvuku c.
M=vc.
Pro mezinárodní standardní atmosféru ICAO je hodnota c dána vztahem
c=20,046794T,
kde T je teplota vzduchu v K; c vychází v m.s–1. Viz též vlna rázová, třesk sonický, kritéria podobnostní.
angl: Mach number slov: Machovo číslo něm: Mach-Zahl f fr: nombre de Mach m rus: число Маха  1993-a1
podpořila:
spolupracují: