Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aneroid
Přístroj zvaný aneroid vynalezl v r. 1843 franc. fyzik L. Vidie. Termín vznikl zkrácením původního názvu barométre anéroide, což doslova znamená „tlakoměr bez vzduchu“ (z řec. záporky ἀ- [a-] „bez“ a ἀήρ [aér] „vzduch“).
angl: aneroid barometer slov: aneroid něm: Aneroidbarometer n fr: baromètre anéroïde m, baromètre holostérique / ancien m rus: барометр-анероид  1993-a3
podpořila:
spolupracují: