Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pásmo spektrální
spojitý interval elmag. spektra vymezený dvěma vlnovými délkami (frekvencemi, vlnočty).
angl: spectral band slov: spektrálne pásmo něm: Spektralband n rus: спектральная полоса  1993-a1
podpořila:
spolupracují: