Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zář
poměr L zářivosti dI elementu plošného zdroje o velikosti dS a průmětu této plochy do roviny kolmé k uvažovanému směru zářivého toku, tj.
L=dIdS.cosα,
kde α značí úhel sevřený normálou k ploše zdroje a směrem zářivého toku. Jednotkou záře je W.m–2.sr–1.
angl: radiance, radiant intensity per unit area slov: merná žiarivosť něm: spektrale Strahldichte f rus: заря, излучениe  1993-a1
podpořila:
spolupracují: