Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bod Babinetův
jeden ze tří neutrálních bodů nalézající se ve výšce 15 až 20° nad Sluncem. Objevil jej franc. fyzik J. Babinet v r. 1840.
angl: Babinet point; slov: Babinetov bod; něm: Babinetpunkt m; fr: point neutre de Babinet m; rus: точка Бабинэ  1993-a1
podpořila:
spolupracují: