Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bod Babinetův
jeden ze tří neutrálních bodů nalézající se ve výšce 15 až 20° nad Sluncem. Objevil jej franc. fyzik J. Babinet v r. 1840.
angl: Babinet point slov: Babinetov bod něm: Babinetpunkt m fr: point neutre de Babinet m rus: точка Бабинэ  1993-a1
podpořila:
spolupracují: