Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mapa kinematická
obecně met. mapa zobrazující pohybové pole v atmosféře, např. pomocí izotach, proudnic apod. V met. službě se kinematické mapy používaly dříve pro prognostické účely, kdy znázorňovaly např. prognostické trajektorie středů tlakových útvarů a jiných met. objektů, jako jsou atmosferické fronty, pole srážek apod. V současné době slouží už pouze k diagnostickým účelům, při typizaci povětrnostních situací.
angl: kinematic chart slov: kinematická mapa něm: kinematische Karte f rus: кинематическая карта  1993-a3
podpořila:
spolupracují: