Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anticyklona studená
anticyklona, která je termicky symetrická a vyskytuje se v rel. chladnějším vzduchu vzhledem k okolí. Má malý vert. rozsah a je dobře vyjádřena obvykle jen do výšky 1 až 2 km. Do studených anticyklon patří především arktické a antarktické anticyklony a zimní kontinentální anticyklony.
angl: cold anticyclone; slov: studená anticyklóna; něm: kalte Antizyklone f, Kältehoch n; fr: anticyclone thermique m, anticyclone à cœur froid m; rus: холодный антициклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: