Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient odporový
nevhodně koeficient tření – koeficient charakterizující vliv tření o zemský povrch na proudění vzduchu. Je definován jako poměr druhé mocniny frikční rychlosti k druhé mocnině rychlosti proudění (popř. rychlosti geostrofického větru) v určité hladině atmosféry. Odporový koeficient roste s členitostí a drsností zemského povrchu. Používá se ve fyzice mezní vrstvy atmosféry a v dynamické meteorologiiparametrizaci vlivu tření o zemský povrch na proudění v atmosféře. Viz též tření v atmosféře, drsnost povrchu.
angl: drag coefficient slov: odporový koeficient rus: коэффициент сопротивления, коэффициент трения něm: Widerstandsbeiwert m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: