Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

antimonzun
ve skutečnosti neexistující kompenzující proudění nad monzunem ve zjednodušeném modelu monzunové cirkulace (analogicky k antipasátupasátové cirkulaci).
Termín se skládá z řec. ἀντί [anti] „proti“ a slova monzun.
angl: antimonsoon; slov: antimonzún; něm: Antimonsun m; fr: contre-mousson m; rus: антимуссон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: