Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

antimonzun
ve skutečnosti neexistující kompenzující proudění nad monzunem ve zjednodušeném modelu monzunové cirkulace (analogicky k antipasátupasátové cirkulaci).
angl: antimonsoon slov: antimonzún něm: Antimonsun m rus: антимуссон fr: contre-mousson m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: