Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

antimonzun
ve skutečnosti neexistující kompenzující proudění nad monzunem ve zjednodušeném modelu monzunové cirkulace (analogicky k antipasátupasátové cirkulaci).
Termín se skládá z řec. ἀντί [anti] „proti“ a slova monzun.
angl: antimonsoon slov: antimonzún něm: Antimonsun m fr: contre-mousson m rus: антимуссон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: