Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

funkce absorpční
syn. faktor absorpční – poměr velikosti absorbovaného a původního radiačního toku, jako funkce množství dané absorbující látky (nejčastěji vodní páry) obsažené v určité vrstvě atmosféry. Odečteme-li absorpční funkci od jedné, dostáváme tzv. funkci propustnosti.
angl: absorption function slov: absorpčná funkcia něm: Absorptionsfunktion f fr: facteur d'absorption m rus: функция поглощения  1993-a1
podpořila:
spolupracují: