Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výboj blesku hybridní
slabý výboj blesku mezi oblaky, jenž se projevuje jen změnou elektrického gradientu, popř. slabým zablesknutím.
angl: hybrid discharge; slov: hybridný výboj blesku; rus: гибридный разряд молнии  1993-a1
podpořila:
spolupracují: