Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výboj blesku hybridní
slabý výboj blesku mezi oblaky, jenž se projevuje jen změnou elektrického gradientu, popř. slabým zablesknutím.
angl: hybrid discharge slov: hybridný výboj blesku rus: гибридный разряд молнии  1993-a1
podpořila:
spolupracují: