Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teploměr lihový
skleněný teploměr, jehož teploměrnou kapalinou je líh, popř. jiná organická látka s bodem tuhnutí kolem –100 °C, která bývá někdy zabarvena pro usnadnění čtení údajů. Nejčastěji se používá k měření minimální teploty vzduchu.
angl: alcohol thermometer, spirit thermometer slov: liehový teplomer něm: Alkoholthermometer n rus: спиртовый термометр  1993-a2
podpořila:
spolupracují: