Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr prudký
vítr o prům. rychlosti 13,9 až 17,1 m.s–1 nebo 50 až 61 km.h–1. Odpovídá sedmému stupni Beaufortovy stupnice větru.
angl: near gale; slov: prudký vietor; něm: steifer Wind m; rus: крепкий ветер  1993-a3
podpořila:
spolupracují: