Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tromba
souhrnný název pro všechny atmosférické víry s přibližně vertikální osou rotace, průměrem řádově od desítek centimetrů do stovek metrů (max. cca do 1,5 až 2 km), bez ohledu na mechanizmus jejich vzniku a bez ohledu na to, zda se dotýkají zemského povrchu či nikoliv. Zviditelněné mohou být buď různým materiálem unášeným ze zemského povrchu (prašné víry) nebo zkondenzovanou vodní parou (kondenzační choboty či nálevky, tuba), v případě tornád i obojím. Termín zahrnuje různé víry, od prašných či písečných vírů (rarášků), kondenzační choboty nedotýkající se zemského povrchu, vodní smrště, až po tornáda. Mezi tromby se nezahrnují víry s převládající horizontální osou rotace (např. rotory).
slov: tromba rus: смерч, тромб  1993-a3
podpořila:
spolupracují: