Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tromba
souhrnný název pro všechny atmosférické víry s přibližně vertikální osou rotace, průměrem řádově od desítek centimetrů do stovek metrů (max. cca do 2 km), bez ohledu na mechanizmus jejich vzniku a bez ohledu na to, zda se dotýkají zemského povrchu či nikoliv. Tromba se může utvořit nad přehřátým zemským povrchem, pak je označována jako prachový nebo písečný vír či rarášek, nebo pod základnou konv. oblaku; mezi takové tromby patří kondenzační chobot nedotýkající se zemského povrchu, vodní smršť a tornádo. Ke zviditelnění tromby může dojít buď různým materiálem unášeným ze zemského povrchu (v prachovém nebo písečném víru), nebo kondenzací vodní páry (v kondenzačním chobotu neboli nálevce tromby, klasifikované jako tuba), v případě tornáda zpravidla oběma způsoby. Mezi tromby se nezahrnují víry s převládající horizontální osou rotace (např. rotory).
angl: whirlwind slov: tromba rus: смерч, тромб  1993-a3
podpořila:
spolupracují: