Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona frontální
obecně jakákoliv cyklona spojená s atmosférickou frontou. Zpravidla vzniká na hlavní frontě, a to zejména na polární frontě nebo arktické, popř. antarktické frontě. Ve svém vývoji prochází obvykle několika stadii vývoje cyklony. Převážná většina cyklon zakreslených na synoptických mapách v mimotropických zeměp. šířkách jsou frontální cyklony. Viz též série cyklon.
angl: frontal cyclone slov: frontálna cyklóna něm: Frontalzyklone f fr: dépression frontale f rus: фронтальный циклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: