Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

prvek klimatický
statistická charakteristika odvozená z měření nebo pozorování meteorologického prvku (popř. sám met. prvek), využívaná pro klimatologické účely, např. prům. denní teplota vzduchu, roč. úhrn srážek, složky tepelné a vláhové bilance apod. Viz též faktor klimatický, rozložení klimatického prvku, řada klimatologická.
angl: climatic element slov: klimatický prvok něm: Klimaelement n rus: климатический элемент  1993-a3
podpořila:
spolupracují: