Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

korekce
viz oprava.
angl: correction slov: korekcia rus: коррекция, поправка  1993-a1
podpořila:
spolupracují: