Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ombrometrie
syn. pluviometrie – zast. označení pro měření atmosférických srážek, resp. obor zabývající se jeho metodikou. Viz též hydrologie.
angl: pluviometry slov: ombrometria rus: измерение количества осадков něm: Ombrometrie f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: