Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblak húlavový
starší a v současnosti téměř nepoužívané označení horiz. nebo podlouhlého oblačného klínu na čele studeného vzduchu vytékajícího z konvektivní bouře. Oblak byl lid. označován také jako oblačný nebo húlavový límec. Viz též húlava, arcus, shelf cloud, roll cloud.
angl: squall cloud; slov: búrkový golier; něm: Böenwolke f; rus: шкваловое облако  1993-a2
podpořila:
spolupracují: