Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klima humidní
syn. klima vlhké –
1. obecně klima s velkou humiditou klimatu. To najdeme především v oblastech s velkým množstvím srážek, dále pak v chladnějších oblastech s dostatečnými úhrny srážek a malým výparem;
2. v některých efektivních klasifikacích klimatu označení jednoho z klimatických pásem, viz např. klasifikace klimatu Thornthwaiteova, klasifikace klimatu geomorfologická.
angl: humid climate slov: humídna klíma něm: feuchtes Klima n rus: гумидный (влажный) климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: