Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hodograf
čára spojující koncové body vektorů, které jsou znázorněné v polárních souřadnicích a vycházejí z počátku souřadnicového systému. V meteorologii se nejčastěji využívá hodograf rychlosti větru. Pomocí hodografu rychlosti větru se vyjadřuje např. denní chod větru, změny větru s výškou apod. Velmi známé je např. znázornění výškového profilu větru v mezní vrstvě atmosféry v podobě Taylorovy (nebo Ekmanovy) spirály.
angl: hodograph slov: hodograf něm: Hodograph m rus: годограф  1993-a2
podpořila:
spolupracují: