Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

čára húlav
angl: squall line slov: čiara húľav něm: Böenlinie f fr: ligne de grains f rus: линия шквалов  1993-a1
podpořila:
spolupracují: