Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čára húlav
angl: squall line; slov: čiara húľav; něm: Böenlinie f; fr: ligne de grains f; rus: линия шквалов  1993-a1
podpořila:
spolupracují: