Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

čára húlav
angl: squall line slov: čiara húľav něm: Böenlinie f rus: линия шквалов fr: ligne de grains f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: