Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Smogový varovný a regulační systém (SVRS)
vydávání informací o výskytu mimořádně vysokých imisí škodlivin v určité oblasti, které se provádí na základě pravidel uvedených v zákoně č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Infomace jsou podkladem pro pasivní nebo aktivní nouzová opatření, jakými jsou např. zdravotní doporučení skupinám citlivých osob, regulace emisí, nebo zvýšení teploty exhalací, a tím i vznosu kouřové vlečky. Viz též smog.
slov: smogový výstražný regulačný systém rus: Всемирная система зональных прогнозов - ВСЗП něm: Smogwarnsystem n  2014
podpořila:
spolupracují: