Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

observatoř aerologická
met. pracoviště, jehož hlavní pracovní náplní je kromě aerologických měření a pozorování pro vědecké a provozní účely i řešení samostatných výzk. úkolů z aerologie. Viz též stanice aerologická.
angl: aerological observatory slov: aerologické observatórium něm: aerologisches Observatorium n rus: аэрологическая обсерватория  1993-a1
podpořila:
spolupracují: