Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

evapotranspirace
syn. výpar celkový – souborné označení pro evaporaci a transpiraci. Viz též výpar, evapotranspirometr.
Termín zavedl amer. klimatolog C. W. Thornthwaite v r. 1944. Vytvořil ho spojením slov evaporace a transpirace.
angl: evapotranspiration; slov: evapotranspirácia; něm: Evapotranspiration f; fr: évapotranspiration f; rus: испарение, эвапотранспирация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: