Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

evapotranspirace
syn. výpar celkový – souborné označení pro evaporaci a transpiraci. Viz též výpar, evapotranspirometr.
Termín zavedl amer. klimatolog C. W. Thornthwaite v r. 1944. Vytvořil ho spojením slov evaporace a transpirace.
angl: evapotranspiration slov: evapotranspirácia něm: Evapotranspiration f fr: évapotranspiration f rus: испарение, эвапотранспирация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: