Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

období sucha
syn. doba sucha – klimatická sezona s výskytem sezonního sucha, kdy spadne zanedbatelná část roč. úhrnu srážek, nebo padající srážky zcela ustávají. Střídání období sucha v zimě dané polokoule a období dešťů je typické pro klima savany a pro oblasti s monzunovým klimatem. Naopak pro středomořské klima je typický výskyt období sucha v létě.
angl: dry season; slov: obdobie sucha; něm: regenarme Jahreszeit f; rus: сухой сезон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: