Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

řez atmosférou vertikální časový
vertikální řez atmosférou, v němž se vynášejí hodnoty meteorologických prvků změřených v různých termínech na dané aerologické stanici. Nejčastěji se takto zobrazují teplota vzduchu, charakteristiky vlhkosti vzduchu a skalární, popř. vektorové složky rychlosti větru.
slov: časový vertikálny rez atmosférou něm: zeitlicher Vertikalschnitt m rus: вертикальный разрез во времени  1993-a1
podpořila:
spolupracují: