Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

duha mlhová
syn. duha bílá.
angl: fog bow; slov: dúha na pozadí hmly; něm: Nebelbogen m; fr: arc blanc m; rus: туманная радуга  1993-a1
podpořila:
spolupracují: