Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

okruh spojovací hlavní
spojovací okruh mezi světovými meteorologickými centry Světové služby počasí, který je vyhrazený pro přenos met. dat a informací. Tento okruh prochází např. regionálním telekomunikačním centrem Světové služby počasí v Praze.
angl: Main Trunk; slov: hlavný spojovací okruh; něm: Main Trunk; rus: главная магистральная цепь  1993-a3
podpořila:
spolupracují: