Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

okruh spojovací hlavní
spojovací okruh mezi světovými meteorologickými centry Světové služby počasí, který je vyhrazený pro přenos met. dat a informací. Tento okruh prochází např. regionálním telekomunikačním centrem Světové služby počasí v Praze.
angl: Main Trunk slov: hlavný spojovací okruh něm: Main Trunk rus: главная магистральная цепь  1993-a3
podpořila:
spolupracují: