Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mlha přízemní
1. mlha v tenké vrstvě vzduchu při zemském povrchu zasahující nejvýše do 2 m nad zemí, nad níž je vodorovná dohlednost výrazně vyšší;
2. v širším smyslu mlha v poměrně tenké přízemní vrstvě atmosféry zasahující od země do výšky řádově metrů nebo desítek metrů. Vznik přízemní mlhy obvykle závisí na místních podmínkách, většinou se jedná o mlhu radiační. Viz též mlha vysoká.
angl: ground fog; slov: prízemná hmla; něm: Bodennebel m; rus: приземный туман  1993-a3
podpořila:
spolupracují: