Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

geosféra
neurčitý pojem, který označuje buď pevnou část planety Země, nebo její svrchní část (syn. litosféra), případně souborně všechny nebo jednotlivé její obaly, tedy litosféru, pedosféru, hydrosféru, biosféru a atmosféru, k nimž někdy řadíme i kryosféru.
Termín vznikl v 19. století pravděpodobně analogicky ke staršímu pojmu atmosféra. Skládá se z řec. γῆ [gé] „Země“ a σφαῖρα [sfaira] „koule, míč“ (přes lat. sphaera „koule, nebeská báň“).
angl: geosphere; slov: geosféra; něm: Geosphäre f; fr: géosphère f; rus: геосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: