Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

geosféra
neurčitý pojem, který označuje buď pevnou část planety Země, nebo její svrchní část (syn. litosféra), případně souborně všechny nebo jednotlivé její obaly, tedy litosféru, pedosféru, hydrosféru, biosféru a atmosféru, k nimž někdy řadíme i kryosféru.
angl: geosphere slov: geosféra rus: геосфера něm: Geosphäre f fr: géosphère f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: