Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

transpirace
syn. výpar fyziologický – výpar vody prostřednictvím živých rostlin (případně i živočichů), který souvisí s jejich fyziologickými procesy, především s látkovou výměnou neboli metabolizmem. Z tohoto důvodu je transpirace v bioklimatologii označována též jako produktivní výpar, na rozdíl od evaporace, k níž řadíme i intercepci srážek zachycených na povrchu rostlinných těl. Intenzita transpirace tak závisí nejen na fyz. podmínkách prostředí jako je tomu u evaporace, nýbrž i na fyziologickém stavu rostlin, viz potenciální výpar a skutečný výpar. Viz též radioatmometr.
angl: transpiration slov: transpirácia rus: транспирация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: