Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatografie
popis klimatu převážně v tabelární a mapové formě pomocí vybraných charakteristik klimatických prvků a jevů, sestavený pro stanici, oblast nebo celou Zemi (např. klimatografie letišť, okresů apod.).
angl: climatography slov: klimatografia rus: климатография něm: Klimatographie f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: