Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

centrum poradenské pro vulkanický popel (VAAC)
meteorologické centrum zřízené v souladu s regionálními postupy ICAO k poskytování informačních zpráv meteorologickým výstražným službám, oblastním střediskům řízení, letovým informačním střediskům, centrům WAFC a mezinárodním databankám OPMET, pokud jde o horizontální a vertikální rozsah a předpovídaný pohyb vulkanického popela v atmosféře.
angl: Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC); slov: poradňové centrum pre vulkanický popol (VAAC); něm: VAAC n, VAAC n; fr: Centre d'avis de cendres volcaniques m; rus: консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC)  2014
podpořila:
spolupracují: