Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

centrum poradenské pro vulkanický popel
(VAAC, z angl. Volcanic Ash Advisory Centre) – meteorologické centrum zřízené v souladu s regionálními postupy ICAO k poskytování informačních zpráv meteorologickým výstražným službám, oblastním střediskům řízení, letovým informačním střediskům, světovým oblastním předpovědním centrům a mezinárodním databankám OPMET, pokud jde o horizontální a vertikální rozsah a předpovídaný pohyb vulkanického popela v atmosféře.
angl: Volcanic Ash Advisory Centre; slov: poradňové centrum pre vulkanický popol; něm: VAAC n; fr: Centre d'avis de cendres volcaniques m; rus: консультативный центр по вулканическому пеплу  2014
podpořila:
spolupracují: