Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

scintilace
jev podobný optickému chvění, který se projevuje rychlými změnami (často pulzacemi) intenzity světla hvězd nebo pozemských světelných zdrojů. Patří mezi fotometeory. V češtině se též setkáváme s pojmem mihotání.
angl: scintillation slov: scintilácia, trblietanie něm: Flimmern n, Funkeln n, Szintillation f rus: сверкание, сцинтилляция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: