Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fluktuace klimatu
slov: fluktuácia klímy něm: Klimaschwankung f fr: variations climatiques pl (f) rus: флуктуация климата  1993-a2
podpořila:
spolupracují: