Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fluktuace klimatu
slov: fluktuácia klímy rus: флуктуация климата něm: Klimaschwankung f fr: variations climatiques pl (f)  1993-a2
podpořila:
spolupracují: