Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

inverze teploty vzduchu noční
inverze teploty vzduchu vznikající v mezní vrstvě atmosféry v noci ochlazováním vzduchu od zemského povrchu, jehož teplota klesá v důsledku vyzařování dlouhovlnné radiace při absenci příkonu slunečního záření. Tyto inverze jsou typickým případem přízemních radiačních inverzí teploty vzduchu. Dobře bývají vyvinuty za jasných nocí se slabým větrem nebo bezvětřím. V kotlinách a údolních polohách podporuje tuto inverzi stékání ochlazeného vzduchu z okolních svahů do nízkých poloh. Viz též jezero studeného vzduchu.
angl: night inversion, nocturnal inversion slov: nočná inverzia teploty vzduchu něm: nächtliche Inversion f rus: ночная инверсия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: