Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

trvání slunečního svitu relativní
poměr mezi skutečným trváním slunečního svitu a efektivně možným trváním slunečního svitu za určité období, nejčastěji za den, měsíc nebo rok. Tato charakteristika umožňuje vzájemnou srovnatelnost zaznamenávaného slunečního svitu na různých místech s ohledem na terénní, popř. i jiné překážky zastiňující slunoměry. V praxi se jako relativní trvání slunečního svitu někdy méně vhodně označuje poměr mezi skutečným a astronomicky možným trváním slunečního svitu
angl: relative sunshine duration slov: relatívne trvanie slnečného svitu něm: relative Sonnenscheindauer f rus: относительная продолжительность солнечного сияния  1993-a1
podpořila:
spolupracují: