Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fyzika atmosféry
1. v moderní met. literatuře zpravidla syn. meteorologie;
2. tradiční název pro souhrn meteorologických disciplin, které využívají obecné fyzikální principy a metody pro studium a popis procesů v atmosféře. V tomto smyslu zahrnuje fyzika atmosféry jako dílčí discipliny fyziku oblaků a srážek, atmosférickou optiku, atmosférickou elektřinu a atmosférickou akustiku, studium radiačních dějů v atmosféře a fyziku atmosférických aerosolů.
Viz též meteorologie fyzikální.
angl: physics of the atmosphere slov: fyzika atmosféry něm: Physik der Atmosphäre f fr: physique de l'atmosphère f, physique atmosphérique f rus: физика атмосферы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: