Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

úhrn meteorologického prvku denní
součet všech hodnot meteorologického prvku zjištěných ve stanovených termínech za 24 h. Užívá se především denní úhrn srážek.
angl: diurnal sum of meteorological elements; slov: denný úhrn meteorologického prvku; něm: Tagessumme meteorologischer Elemente f; rus: суточная сумма метеорологического элемента  1993-a2
podpořila:
spolupracují: