Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

úhrn meteorologického prvku denní
součet všech hodnot meteorologického prvku zjištěných ve stanovených termínech za 24 h. Užívá se především denní úhrn srážek.
angl: diurnal sum of meteorological elements slov: denný úhrn meteorologického prvku něm: Tagessumme meteorologischer Elemente f rus: суточная сумма метеорологического элемента  1993-a2
podpořila:
spolupracují: