Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

barograf plovákový
tlakoměr s nádobkou, v níž je umístěn plovák. Plovákový barograf zaznamenává pohyby plováku v závislosti na změnách hladiny rtuti v nádobce. Staniční síť v České republice tento barograf nepoužívá.
angl: float barograph slov: plavákový barograf něm: Schwimmbarograph m rus: барограф с поплавком fr: baromètre à siphon m, barographe à flotteur m, baromètre à flotteur m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: