Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izoaurora
syn. izochasma.
Termín zavedl dánský astrofyzik S. Tromholt před r. 1885. Skládá se z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a angl. aurora „polární záře“ (z lat. aurora „svítání, ranní červánky; východ“).
angl: isoaurore; slov: izoaurora; něm: Isoaurore f; rus: изоаврора  1993-a1
podpořila:
spolupracují: