Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklogeneze
vznik, popř. zesílení již existující cyklonální cirkulace v atmosféře. Za příznivých podmínek může vést k formování cyklony nebo k jejímu prohlubování. K cyklogenezi často dochází na přední straně výškové brázdy nebo v oblasti atmosférických front, a to především studených. Speciálním případem je orografická a termická cyklogeneze. Opakem cyklogeneze je cyklolýza. Viz též teorie cyklogeneze.
Termín se skládá ze slova cyklona a z řec. γένεσις [genesis] „zrození, vznik“.
angl: cyclogenesis; slov: cyklogenéza; něm: Zyklogenese f; fr: cyclogénèse f, cyclogenèse f; rus: циклогенез  1993-a3
podpořila:
spolupracují: