Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklogeneze
vznik, popř. zesílení již existující cyklonální cirkulace v atmosféře. Za příznivých podmínek může vést k formování cyklony nebo k jejímu prohlubování. K cyklogenezi často dochází na přední straně výškové brázdy nebo v oblasti atmosférických front, a to především studených. Speciálním případem je orografická a termická cyklogeneze. Opakem cyklogeneze je cyklolýza. Viz též teorie cyklogeneze.
angl: cyclogenesis slov: cyklogenéza něm: Zyklogenese f rus: циклогенез fr: cyclogénèse f, cyclogenèse f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: