Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření zemské směřující nahoru
souhrnné označení pro úhrn záření zemského povrchu, záření atmosféry směřujícího nahoru a odraženého záření atmosféry, pozorovaný v určité výšce nad zemským povrchem.
angl: upward terrestrial radiation slov: zemské žiarenie smerujúce nahor rus: излучение земной поверхности и атмосферы направленное вверх  1993-a1
podpořila:
spolupracují: